Официальные интернет-сервисы Польши

Разъяснение по каждому сервису будет. Если это нужно – поддержите репостом или комментарием!

https://www.gov.pl – Serwis polskiego rządu

https://obywatel.gov.pl – informacje i usługi przyjazne obywatelom

https://www.coi.gov.pl – Centralny Ośrodek Informatyki

https://www.mf.gov.pl – Ministerstwo Finansów

https://www.bip.gov.pl – Biuletyn Informacji Publicznej

https://udsc.gov.pl – Urząd do Spraw Cudzoziemców

https://migracje.gov.pl – Mapy i dane statystyczne imigrantów i służb migracyjnych Polski

https://uokik.gov.pl – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji państwowej właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów

http://zielonalinia.gov.pl/ – Zielona Linia – Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Informacje dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

https://www.podatki.gov.pl – Serwis Ministerstwa Finansów. Tu znajdziesz informacje o podatkach i rozliczysz się online

http://isap.sejm.gov.pl – Internetowy System Aktow Prawnych

http://sejm.gov.pl – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

https://rspo.men.gov.pl – Rejestr Szkoł i Placówek Oświatowych

https://cie.men.gov.pl – Centrum Informatyczne Edukacji

https://polon.nauka.gov.pl – Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym

https://pz.gov.pl – Profil Zaufany

https://www.miir.gov.pl – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

https://stat.gov.pl – Główny Urząd Statystyczny – Portal Statystyki Publicznej

https://www.e-konsulat.gov.pl – System Zdalnej Rejestracji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

https://www.praca.gov.pl – Usługi elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.uzp.gov.pl – Urząd Zamówień Publicznych