Skip to main content

Jeżeli posiadasz kartę pobytu z adresem zameldowania — złóż wniosek o wymianę karty z powodu zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu, czyli adresu. Wniosek o wymianę karty pobytu należy złożyć w terminie 14 dni od zmiany adresu zamieszkania lub innych danych w niej wpisanych.

Opłata — 50 zł.

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony formularz wniosku — Wniosek-o-wydanie-lub-wymiane-karty-pobytu
  • Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość (может быть текущая карта побыту)
  • 2 aktualne fotografie
  • Dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku (договор аренды на новый адрес)

Имеет смысл написать заявление, чтобы новую карту напечатали без адреса.

Скачать образец — oswiadczenie_o_wydruku_karty_bez_adresu

Leave a Reply